Vrijwilligers

Najaden is blij met haar vrijwilligers. Net als iedere andere vereniging kan Najaden niet bestaan zonder vrijwilligers; de vereniging zou voor velen onbetaalbaar zijn. Al meer dan 40 jaar zijn vrijwilligers actief binnen Najaden.

De laatste jaren blijkt dat de groep steeds kleiner wordt. Sommige taken, zoals het leiden van wedstrijden, werden slechts met moeite ingevuld, en bij uitval zou het betekenen, dat opeens belangrijke taken wegvallen. Een groot risico!

Daarom is in de ALV, Algemene LedenVergadering, van november 2023 besloten, dat we een pilot starten. Deze houdt in:

 • Alle (ouders van) leden verrichten op jaarbasis minimaal 8 uur vrijwilligerstaken. Voor jeugdleden geldt een max. van 8 uur per gezin.
 • Per lid/jeugdlid wordt een bijdrage van € 50,00 per seizoen geïnd; hieruit kunnen competitiescheidsrechters worden betaald.
 • Nieuwe leden draaien vanaf aanmelding mee in de taken; betalen geschiedt vanaf het volgende semester. Alle taken worden bekend gemaakt via www.inzetrooster.nl.
  • Leden krijgen hiervoor een link toegezonden en kunnen zich inschrijven en hebben via dit programma een totaaloverzicht.
 • De vrijwilligersbijdrage kan aan het einde van het seizoen worden teruggevraagd via penningmeester@najaden.nl indien alle uren zijn gedraaid.
  • De aanvraag moet vóór 1 juni van een seizoen binnen zijn; niet aangevraagd, dan wordt de bijdrage als donatie voor Najaden gezien.
 • Over de bestemming van evt. overgebleven geld wordt door het bestuur beslist.

Waarom zou je vrijwilligerswerk doen?

 • Het zorgt voor een grotere verbondenheid binnen de club.
 • Het voelt goed om iets voor een ander te kunnen doen .
 • Je maakt andere mensen blij.
 • Het staat prachtig op ieders cv.
 • Je leert andere mensen kennen.

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor een specifieke taak? Mail dan naar info@najaden.nl en we nemen contact met je op om jouw aanbod en onze vraag op elkaar af te stemmen.

‘Alleen kun je niets, je moet het samen doen’

Bij Najaden hebben we vrijwilligers voor o.a.

 • Bestuursfuncties
 • Uitvoerende technische functies (trainer/coach/scheidsrechter)
 • Beleidsmatige technische functies (TC)
 • Toernooiorganisatie
 • Kamporganisatie
 • PR/Communicatie
 • Kantinefuncties (o.a. kantinebeheer, barmedewerkers en schoonmaak)
 • Klusteam