Grensoverschrijdend gedrag is helaas overal aanwezig, ook binnen de sport. Dit kan gaan om emotionele, lichamelijke maar ook seksueel ongewenst gedrag. Het Centrum Veilige Sport meldt dat meer dan 90% van seksueel grensoverschrijdend gedrag nooit gemeld wordt. Desondanks krijgen zij jaarlijks honderden meldingen binnen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Najaden streeft er naar om een veilige vereniging te zijn waar iedereen zich op zijn/haar gemak voelt en plezier heeft in het uitoefenen van de sport. (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag accepteren wij niet.

Centrum Veilige Sport heeft per doelgroep gedragsregels opgesteld die wij ondersteunen en naleven. Deze kunt u vinden op de website van het CVS.

Daarnaast heeft Najaden een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht als je vragen hebt of wil praten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dit kan gaan om pesten, beledigen, discriminatie, bedreiging maar ook seksuele intimidatie. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, streeft er naar een probleem helder te krijgen, kan begeleiden, advies geven en/of doorverwijzen.

Meer informatie over de vertrouwenscontactpersoon vindt u onder het kopje ‚Äúvertrouwenscontactpersoon”.