Vertrouwenspersoon ASC Najaden

Als vereniging doen we er alles aan om te zorgen dat iedereen binnen en rond onze vereniging veilig kan sporten, kan komen kijken en zijn of haar vrijwilligerstaak kan uitvoeren. Helaas kan het niet helemaal uitgesloten worden dat er een vervelende gebeurtenis voorvalt.

In dat geval kun je je wenden tot de vertrouwenscontactpersoon van Najaden. Hij/zij gaat samen met jou kijken naar welke stappen doorlopen kunnen worden om de klacht op te lossen zonder zich inhoudelijk met de melding te bemoeien.

Onze VCP heeft ook een rechtstreekste (hulp)lijn naar de Vertrouwens Persoon sport van het NOC*NSF.

Alle meldingen/klachten worden (al dan niet geanonimiseerd) gerapporteerd aan het bestuur van Najaden. Hierbij geeft de VCP gevraagd en ongevraagd advies. De VCP werkt onafhankelijk van het bestuur.

Onze vertrouwenscontactpersoon is te bereiken via het mailadres vcp@najaden.nl.

De mailbox wordt meerdere malen per week bekeken en indien nodig zal er zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de melder/klager. De melding/klacht wordt dan besproken en er wordt actief meegedacht en geadviseerd hoe om te gaan met de situatie. Vermeld indien gewenst je naam en telefoonnummer en ook de reden/aard van de melding.

Indien de melding/klacht zodanig van aard is dat uitstel niet gewenst is dan kun je ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de Vertrouwenspunt Sport. Deze is bereikbaar onder nummer 0900-2025590 (0,10 cent per minuut)

Mocht je hier over meer willen weten dan kan je altijd terecht op de site van het NOC*NSF (http://www.nocnsf.nl)

Sophie Salis
Sophie SalisVertrouwenscontactpersoon Najaden
Even voorstellen:
Mijn naam is Sophie Salis en ik ben sinds 2023 vertrouwenscontactpersoon binnen onze handbalvereniging. In 1998 ben ik bij Najaden gaan handballen. Tussendoor heb ik een paar jaar bij een andere handbalclub gehandbald maar sinds 2019 ben ik weer terug bij Najaden. Ik vind handbal een geweldige sport en hecht veel waarde aan het verenigingsleven en het beoefenen van een teamsport.
Ik werk als specialistisch verpleegkundige op de Hartbewaking in een ziekenhuis in Amsterdam. Ik ben dan ook gewend om met veel (verschillende) mensen om te gaan en een luisterend oor te bieden. Beroepsmatig heb ik, net als deze functie, te maken met een beroepsgeheim. Dit houdt in dat wat in vertrouwens wordt verteld, ook onder ons blijft. In sommige gevallen ben ik (wettelijk) verplicht om een melding te melden bij het bestuur e/o andere instanties.
Dus heb je een probleem, blijf er niet mee rondlopen! Spreek mij aan of stuur een mail naar: vcp@najaden.nl