Vertrouwenspersoon ASC Najaden

Als vereniging doen we er alles aan om te zorgen dat iedereen binnen en rond onze vereniging veilig kan sporten, kan komen kijken en zijn of haar vrijwilligerstaak kan uitvoeren. Helaas kan het niet helemaal uitgesloten worden dat er een vervelende gebeurtenis voorvalt.

In dat geval kun je je wenden tot de vertrouwenscontactpersoon van Najaden. Hij/zij gaat samen met jou kijken naar welke stappen doorlopen kunnen worden om de klacht op te lossen zonder zich inhoudelijk met de melding te bemoeien.

Onze VCP heeft ook een rechtstreekste (hulp)lijn naar de Vertrouwens Persoon sport van het NOC*NSF.

Alle meldingen/klachten worden (al dan niet geanonimiseerd) gerapporteerd aan het bestuur van Najaden. Hierbij geeft de VCP gevraagd en ongevraagd advies. De VCP werkt onafhankelijk van het bestuur.

Onze vertrouwenscontactpersoon is te bereiken via het mailadres vcp@najaden.nl.

De mailbox wordt meerdere malen per week bekeken en indien nodig zal er zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de melder/klager. De melding/klacht wordt dan besproken en er wordt actief meegedacht en geadviseerd hoe om te gaan met de situatie. Vermeld indien gewenst je naam en telefoonnummer en ook de reden/aard van de melding.

Indien de melding/klacht zodanig van aard is dat uitstel niet gewenst is dan kun je ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de Vertrouwenspunt Sport. Deze is bereikbaar onder nummer 0900-2025590 (0,10 cent per minuut)

Mocht je hier over meer willen weten dan kan je altijd terecht op de site van het NOC*NSF (http://www.nocnsf.nl)

Marnix Marcusse
Marnix MarcusseVertrouwenscontactpersoon Najaden
Ik ben de vertrouwenscontactpersoon van Najaden.
Bij mij kun je terecht voor allerlei klachten die betrekking hebben op de omgangsvormen. Denk hierbij aan pesten, schelden, discriminatie of intimidatie (in welke vorm dan ook).
Samen kunnen we dan bespreken welke stappen we kunnen nemen en hierin zal ik je dan ook adviseren/begeleiden.
Ik ben niet alleen aanspreekpunt voor leden maar ook voor ouders, voogd of vrijwilligers.
Je kan me aanspreken op het moment dat ik op de club aanwezig ben maar ook via de mail!