Voor vragen over het lidmaatschap van A.S.C. Najaden kun je een mail sturen naar info@najaden.nl

Welkom!

Leuk dat je interesse hebt om te komen handballen! Handbal is een zeer dynamische en actieve sport waarin veel gebeurt. Leuk om te kijken, maar nog leuker om zelf te doen.

Handbal wordt gespeeld door twee ploegen van elk maximaal zeven (zes veldspelers en één keeper). Daarnaast mag elk team maximaal 7 wissels hebben, en wisselen mag onbeperkt.
Alle spelers vallen aan en verdedigen, hierdoor golft het spel vaak op en neer en ziet handbal er spectaculair uit. Doel van het spel is zo veel mogelijk doelpunten te maken. Er mag met de bal in de hand drie passen worden gelopen, zonder te dribbelen. De keeper heeft zijn eigen doelgebied, de cirkel. Hierin mag alleen de keeper komen en spelers moeten dus van buiten de cirkel proberen te scoren. Verdedigers proberen dit te voorkomen door de bal te onderscheppen, te blokken of de tegenstander tot een fout te dwingen.

Najaden is een vereniging die zich op meer richt dan alleen handbal. 

Als vereniging willen we een plek zijn waar leden zich thuis voelen, waar ze niet alleen komen voor hun eigen wedstrijd maar ook om anderen aan te moedigen. We organiseren naast de trainingen en wedstrijden daarom activiteiten waarin plezier, gemoedelijkheid en vriendschap centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn ons jaarlijkse jeugdkamp, de traditionele nieuwjaarsborrel en het  Mixtoernooi.

Wil je nog meer informatie over handbal? Kom gerust eens langs op een trainingsavond, tijdens een wedstrijddag of neem contact op via info@najaden.nl.

Nederlands dames handbalteam najaden almere jongens meiden sport actief bewegen

Proeftrainen

Bij Najaden mag je altijd 3x proeftrainen voordat je beslist of je lid wordt. Op deze manier kan je op een actieve manier kennismaken met de sport en de vereniging.

Interesse in een proeftraining? neem contact op via info@najaden.nl of kom gezellig langs op onze trainingsavond!

Regelement

Als je bij ons komt handballen ga je akkoord met de volgende regels:

  1. Het lidmaatschap loopt van 1 juli (of datum inschrijving) t/m 30 juni. Na inschrijving is een lid, ook als hij/zij besluit niet meer aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijden, verplicht te voldoen aan de contributieverplichtingen voor het lopende seizoen.
  2. Opzeggingen voor het nieuwe seizoen dienen uiterlijk voor 1 maart te worden gemeld via secretaris@najaden.nl. m.a.w. afmelden na 1 maart betekend dat de speler in eerstvolgende seizoen nog lid is van de vereniging en contributieplichtig.
  3. Tijdens wedstrijden zijn spelers verplicht om het officiële wedstrijdtenue van Najaden te dragen. Iedereen koopt dit zelf bij Sportpaleis. Aan nieuwe leden wordt na aanmelding bekend gemaakt welk rug- en borstnummer moet worden gedragen.
  4. Na inschrijving dient een lid zelf voor een handbal van de juiste maat te zorgen. Deze zijn te koop bij de vereniging.
  5. Alle leden dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement.
  6. Bij de veldcompetitie worden per tourbeurt teams aangewezen om de veldienst te draaien. Dit houdt in dat het handbalveld wedstrijdkaar wordt gemaakt aan het begin van de dag en weer wordt opgeruimd aan het einde van de dag. Op de wedstrijddag zorgt de velddienst ook voor het drinken voor de teams in de rust. Ook dit wordt via de coaches gecommuniceerd
  7. Voor ieder seizoen zorgt de TC samen met trainers en coaches voor een teamindeling. Afhankelijk van o.a. aanwas/vertrek van leden gedurende een seizoen kan de TC besluiten deze te wijzigen. Aan leden voor wie een wijziging wordt doorgevoerd wordt over de motivatie een verklaring gegeven.
  8. Er geldt een vrijwilligersbijdrage van €50 per seizoen. Deze kan worden terugverdiend door het uitvoeren van 8 uur vrijwilligerswerk.

*Najaden heeft een sponsorovereenkomst met Hummel afgesloten voor de levering van de tenue’s. Bij de lokale Hummel-dealer Sportpaleis Almere zijn de wedstrijdoutfits en shirts voor trainers/coaches verkrijgbaar.

Voor nieuwe leden dient eerst door de TC een tenuenummer te worden toegekend voordat er een shirt besteld wordt.
Bestellen kan online door op het logo van ‘Sportpaleis Almere’ te klikken.

Contributie

Voor het seizoen 2023/2024 zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld:

Categorie Geboortejaar Prijs per termijn* (3x) Prijs per seizoen**
F – jeugd 2015 en later € 53,50 € 149,50
E – jeugd 2013 & 2014 € 72,00 € 205,00
D – jeugd 2011 & 2012 € 79,50 € 227,50
C – jeugd 2009 & 2010 € 83,50 € 240,50
B – jeugd 2007 & 2008 € 88,00 € 253,00
A – jeugd 2004 t/m 2006 € 98,00 € 283,50
Senioren 2003 en eerder € 113,00 € 329,00
Senioren (midweeks zaal) 2003 en eerder € 68,00 € 194,50
Rolstoelers 2003 en eerder € 68,00 € 194,50
Niet (wedstrijd) spelende leden*** 2003 en eerder € 58,00 € 163,50

Noot: Contributie wordt altijd geheven op basis van het geboortejaar, en is dus onafhankelijk van de teamindeling.

* Betaling in 3 termijnen, de termijnen dienen betaald te worden in oktober, februari en april.

** Betaling in 1 termijn, de termijn dient betaald te worden voor 1 november.

*** Tot de niet (wedstrijd) spelende leden behoren ook onze deelnemers aan het rolstoelteam.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10,– . Het inschrijfformulier dien je te downloaden en volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij Erna Nieboer of via secretaris@najaden.nl.

Naast de contributie wordt er ook een vrijwilligersbijdrage geïnd die kan worden terugverdiend door het verrichten van vrijwilligerswerk. Zie de pagina vrijwilligers voor meer informatie

Jeugdsportfonds

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere (JFSCA) stelt zich ten doel om sport- en cultuuractiviteiten te betalen voor kinderen uit gezinnen die weinig geld hiervoor hebben. Het JFSCA betaalt voor de sportactiviteiten de contributie en eventuele attributen tot een maximumbedrag van € 300,00 per jaar en voor cultuuractiviteiten een bedrag tot € 500,00 per jaar.

Het aanvragen voor het budget kan via school, buurtsportcoaches of schuldhulpverlening. Kijk voor meer info over hoe dit in zijn werk gaat op de flyer.

Infoflyer

Privacyverklaring ASC Najaden

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook als kleine vereniging krijgt Handbalvereniging Najaden hier mee te maken.

We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Deze is in te zien middels de button ‘ Privacyverklaring ASC Najaden’