Voorkom Sportblessures!

Voorkomen is beter dan genezen, dit gaat bij uitstek op voor sportblessures. Door enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen te treffen kan in veel gevallen voorkomen worden dat je maanden langs de kant moet staan. De fysiotherapeuten van Fysio Almere geven advies over de preventie van enkele veelvoorkomende blessures bij handbal.

Knieblessures

Veelvoorkomende handbalblessures zijn onder andere aan de knieën.

De knie is een blessuregevoelig gewricht. Door een verdraaiing kan het kniegewricht beschadigen.

Bij zo’n verdraaiing kunnen (kruis)banden en meniscusweefsel beschadigd raken. Letsel aan de meniscus kan zwelling veroorzaken en mogelijk kan de knie niet meer goed buigen en strekken. Ernstig letsel aan je kruisbanden veroorzaakt vaak een inwendige bloeding of vochtvorming. De knie voelt dan dik en warm aan, doet pijn en beweegt niet meer goed. Bij een ernstige verdraaiing raken kruisbanden en de binnenste meniscus vaak tegelijkertijd beschadigd. Bij het vermoeden op letsel van de kruisbanden is het belangrijk om de juiste diagnose te laten stellen bij een sportarts en of sportfysiotherapeut. Tijdens en na het herstel van een knieblessure kan het zinvol zijn om de knie (tijdens het sporten) te beschermen met een PSB Kniebrace.

Contact met de tegenstander

Handbal is een contactsport, waarbij de snelheden ook nog eens heel hoog liggen waardoor er een vergrootte kans op blessures is. Daar moet door alle spelers rekening mee gehouden worden

Handbal wordt gespeeld op een relatief klein veld. Het spel golft met grote snelheid op en neer. Dit brengt met zich mee dat de kans op botsingen tussen spelers onderling groot is, te meer daar het spel vaak een ‘gevecht’ om de bal is. De mogelijkheid van lichamelijk contact doet de kans op ontstaan van blessures drastisch toenemen. De scheidsrechters moeten daarom streng optreden tegen spelers die doelbewust botsingen of lichaamscontact met de tegenstander aangaan of uitlokken. Bij voorbeeld doordat zijn werparm bij een schotpoging wordt geblokkeerd, loopt de handballer het risico van het ontstaan van een blessure aan de werparm. Hierbij worden met name de elleboog en schouder getroffen. Tijdens een wedstrijd is een dergelijke situatie helaas moeilijk te voorkomen, omdat de tegenstander altijd zal proberen de bal te blokkeren.

Spierstijfheid voorkomen

Om spierstijfheid te voorkomen bij handballers moeten naast de rekoefeningen van de benen ook rekoefeningen van de armen en schouder uitgevoerd worden. Vanzelfsprekend is ook een warming-up van belang. Bij handbal moet deze bestaan uit circa tien minuten rustig ingooien op halve kracht met een niet te grote onderlinge afstand. Als men volledig warm is, kan men beginnen met werpen op volle kracht.

Enkelblessures

Bij zaalhandbal komen zoals gezegd zeer veel enkelblessures voor.

Voorbeeld handbalschoen met draaivlak

De belangrijkste maatregelen ter preventie van enkelblessures zijn volledig revalideren en, in verband met instabiliteit van het enkelgewricht, het toepassen van taping en het dragen van hoog schoeisel. Om overbelastingblessures te voorkomen, moet de zool van de handbalschoen zoveel mogelijk zijn afgestemd op de vloer van het handbalveld. Dit betekent vak dat de schoen een enigszins verende zool moet hebben, die draaibewegingen makkelijk toelaat.

Nulmeting – Sportmedisch onderzoek

Fysio Almere

Fysio Almere raadt aan om handbal spelers een sportmedisch onderzoek te laten doen – een nulmeting als het ware. Zo wordt in kaart gebracht waar mogelijke zwaktes bestaan en kunnen blessures voorkomen worden. Let op dat een sportmedisch consult niet langer standaard wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Een beperkt aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt vergoeding voor een sportmedisch consult, raadpleeg hiervoor je zorgverzekeraar.